Artykuły z kategorii: Instytucje, organizacje i stowarzyszenia

 Praktyki duchowe w różnych kulturach: jak różne społeczności wyrażają miłosierdzie - hinduizm, buddyzm, ubuntu
Instytucje, organizacje i stowarzyszenia

Praktyki duchowe w różnych kulturach: jak różne społeczności wyrażają miłosierdzie - hinduizm, buddyzm, ubuntu

Praktyki duchowe stanowią integralną część życia wielu kultur na całym świecie. Każda z tych kultur wyraża i interpretuje miłosierdzie w sposób charakterystyczny, głęboko zakorzeniony w jej tradycjach religijnych, filozoficznych i społecznych. W szczególności warto zwrócić uwagę na buddyzm i hinduiz